رشت

پیشبینی تمدید شده

جمعه نوامبر 24

Rain ——
——

باران

55%

جمعه نوامبر 24

Showers 12°
12°

اندکی باران

57%

شنبه نوامبر 25

PartlySunnyShowers 15°
15°

یک یا دو رگبار کوتاه

65%

يكشنبه نوامبر 26

IntermittentClouds 14°
14°

حدوداً تا غالباً ابری

2%

دوشنبه نوامبر 27

Sunny 16°
16°

صاف

1%

سه شنبه نوامبر 28

MostlySunny 16°
16°

عمدتا صاف

5%

چهارشنبه نوامبر 29

MostlyCloudy 17°
17°

ابرهای متراکم شونده

2%

پنجشنبه نوامبر 30

Showers 16°
16°

رگبار

67%

جمعه دسامبر 1

Showers 13°
13°

چند بار رگبار

61%

شنبه دسامبر 2

IntermittentClouds 16°
16°

حدوداً تا غالباً ابری

25%

يكشنبه دسامبر 3

PartlySunny 14°
14°

تا حدودی ابری

13%

دوشنبه دسامبر 4

PartlySunny 15°
15°

تا حدودی آفتابی

1%

سه شنبه دسامبر 5

IntermittentClouds 16°
16°

ابر و خورشید

7%

چهارشنبه دسامبر 6

Showers 13°
13°

دورههای بارش باران

78%

پنجشنبه دسامبر 7

Rain 13°
13°

دورههای بارش باران

66%

جمعه دسامبر 8

Rain 13°
13°

دورههای بارش باران

65%

شنبه دسامبر 9

MostlyCloudy 12°
12°

غالباً ابری

25%

يكشنبه دسامبر 10

MostlySunny 12°
12°

غالباً آفتابی

10%

دوشنبه دسامبر 11

MostlySunny 13°
13°

غالباً آفتابی

10%

سه شنبه دسامبر 12

Cloudy 15°
15°

ابری

25%

چهارشنبه دسامبر 13

PartlySunny 13°
13°

تا حدودی آفتابی

20%

پنجشنبه دسامبر 14

MostlyCloudy 14°
14°

ابرهای متراکم شونده

25%

جمعه دسامبر 15

PartlySunny 15°
15°

تا حدودی آفتابی

20%

شنبه دسامبر 16

Cloudy 16°
16°

ابری

25%

يكشنبه دسامبر 17

Sunny 16°
16°

آفتابی

20%

دوشنبه دسامبر 18

MostlySunny 16°
16°

غالباً آفتابی

20%

سه شنبه دسامبر 19

Rain 14°
14°

باران

79%

چهارشنبه دسامبر 20

Rain 12°
12°

باران

85%

پنجشنبه دسامبر 21

Showers 15°
15°

تعدادی رگبار، عمدتاً زودهنگام

60%

جمعه دسامبر 22

IntermittentClouds 11°
11°

ابر و خورشید

9%

شنبه دسامبر 23

PartlySunny 12°
12°

تا حدودی آفتابی

1%

يكشنبه دسامبر 24

MostlySunny 14°
14°

غالباً آفتابی

0%

دوشنبه دسامبر 25

Sunny 15°
15°

آفتابی

0%

سه شنبه دسامبر 26

Sunny 15°
15°

آفتابی

0%

چهارشنبه دسامبر 27

Sunny 15°
15°

آفتابی

9%

پنجشنبه دسامبر 28

PartlySunny 15°
15°

تا حدودی آفتابی

16%

جمعه دسامبر 29

Showers 15°
15°

احتمال باران

55%

شنبه دسامبر 30

Showers 13°
13°

احتمال باران

63%

يكشنبه دسامبر 31

Rain 12°
12°

دورههای بارش باران

65%

دوشنبه ژانويه 1

IntermittentClouds 14°
14°

ابر و خورشید

10%

سه شنبه ژانويه 2

MostlyCloudy 14°
14°

احتمال رگبار یا رعد و برق

56%

چهارشنبه ژانويه 3

Showers 12°
12°

احتمال باران

55%

پنجشنبه ژانويه 4

Showers 11°
11°

احتمال باران

61%

جمعه ژانويه 5

IntermittentClouds 13°
13°

ابر و خورشید

4%

شنبه ژانويه 6

MostlySunny 14°
14°

غالباً آفتابی

1%

يكشنبه ژانويه 7

PartlySunny 15°
15°

تا حدودی آفتابی

25%

دوشنبه ژانويه 8

Rain 13°
13°

دورههای بارش باران

65%

سه شنبه ژانويه 9

Showers 12°
12°

احتمال باران

55%

چهارشنبه ژانويه 10

Sunny 14°
14°

آفتابی

0%

پنجشنبه ژانويه 11

Showers 12°
12°

احتمال باران

55%

جمعه ژانويه 12

MostlyCloudy 14°
14°

ابرهای کم ارتفاع و سپس کمی آفتابی

1%

شنبه ژانويه 13

Sunny 14°
14°

آفتابی

5%

يكشنبه ژانويه 14

MostlySunny 14°
14°

غالباً آفتابی

4%

دوشنبه ژانويه 15

IntermittentClouds 13°
13°

ابر و خورشید

25%

سه شنبه ژانويه 16

Rain 11°
11°

باران

99%

چهارشنبه ژانويه 17

Showers 10°
10°

احتمال باران

59%

پنجشنبه ژانويه 18

PartlySunny

تا حدودی آفتابی

8%

جمعه ژانويه 19

Sunny 10°
10°

آفتابی

3%

شنبه ژانويه 20

MostlySunny 11°
11°

غالباً آفتابی

6%

يكشنبه ژانويه 21

Rain 10°
10°

دورههای بارش باران

65%

دوشنبه ژانويه 22

Showers 10°
10°

احتمال باران

60%

سه شنبه ژانويه 23

Showers 12°
12°

دورههای بارش باران

64%

چهارشنبه ژانويه 24

Rain 10°
10°

باران

99%

پنجشنبه ژانويه 25

Showers 10°
10°

احتمال باران

61%

جمعه ژانويه 26

Showers 10°
10°

احتمال باران

56%

شنبه ژانويه 27

Showers 10°
10°

تعدادی رگبار، عمدتاً زودهنگام

60%

يكشنبه ژانويه 28

Showers 10°
10°

چند بار رگبار

64%

دوشنبه ژانويه 29

Rain 10°
10°

باران

99%

سه شنبه ژانويه 30

Showers 10°
10°

دورههای بارش باران

64%

چهارشنبه ژانويه 31

Rain 10°
10°

دورههای بارش باران

65%

پنجشنبه فوريه 1

PartlySunny 10°
10°

تا حدودی آفتابی

12%

جمعه فوريه 2

PartlySunny 10°
10°

تا حدودی آفتابی

18%

شنبه فوريه 3

IntermittentClouds

ابر و خورشید

41%

يكشنبه فوريه 4

MostlySunny 10°
10°

غالباً آفتابی

1%

دوشنبه فوريه 5

MostlySunny 10°
10°

غالباً آفتابی

0%

سه شنبه فوريه 6

PartlySunny 10°
10°

تا حدودی آفتابی

2%

چهارشنبه فوريه 7

MostlyCloudy 11°
11°

غالباً ابری

19%

پنجشنبه فوريه 8

Showers 11°
11°

احتمال باران

56%

جمعه فوريه 9

Showers 14°
14°

احتمال باران

56%

شنبه فوريه 10

Rain 12°
12°

باران

99%

يكشنبه فوريه 11

Rain 10°
10°

باران

99%

دوشنبه فوريه 12

Showers 10°
10°

دورههای بارش باران

65%

سه شنبه فوريه 13

Showers 10°
10°

احتمال باران

58%

چهارشنبه فوريه 14

PartlySunny 10°
10°

تا حدودی آفتابی

4%

پنجشنبه فوريه 15

MostlySunny 10°
10°

غالباً آفتابی

6%

جمعه فوريه 16

PartlySunny 10°
10°

تا حدودی آفتابی

2%

شنبه فوريه 17

PartlySunny 12°
12°

تا حدودی آفتابی

4%

يكشنبه فوريه 18

PartlySunny 14°
14°

تا حدودی آفتابی

0%

دوشنبه فوريه 19

PartlySunnyTStorms 14°
14°

چند بار رگبار و رعد و برق

62%

سه شنبه فوريه 20

Showers 10°
10°

احتمال باران

55%

منو

کد پستی یا شهر را وارد کنید…

رشت نیویورک میامی مرور مکان شما فارسی‎   °C‏